Aktualności

Place zabaw

Place zabaw

W ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego złożono do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” dwa wnioski na przyznanie pomocy przy utworzeniu placów zabaw w miejscowościach Sarnów oraz Oleksów. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dnia 18 sierpnia br. w siedzibie biura LGD Stowarzyszenie „Lepsza GminaWięcej oPlace zabaw[…]

Visit Us On Facebook