Aktualności

Współpraca z Fundacją Funduszu Współpracy

Współpraca z Fundacją Funduszu Współpracy

Stowarzyszenie w dniu 22.05.2017 roku podpisało umowę z Fundacją Funduszu Współpracy na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców gminy Gniewoszów – kulturą, sztuką, edukacją w nudę”. W związku z realizacją projektu dzięki dofinansowaniu został zakupiony rzutnik, ekran, laptop. Urządzenia te posłużą do aktywizacji mieszkańców poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych. W związku z tym projektem prowadzone są również, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci pn. „Piłką w nudę”. O nowych organizowanych wydarzeniachWięcej oWspółpraca z Fundacją Funduszu Współpracy[…]

Visit Us On Facebook