Aktualności

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W tym roku 22 stycznia przypadła 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które było w XIX w. największym polskim zrywem narodowym, Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Sześć tysięcy powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku, a utworzone „państwo podziemne” funkcjonowało jeszcze w 1865 roku. Pomimo klęski militarnej, umocniłoWięcej oROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO[…]

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 1-12). Święto Trzech Króli, inaczej nazywane Objawieniem Pańskim, to jedno z najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Obchodzone jest zawsze 6 stycznia i wiąże się z nim kilka zwyczajów. Tradycyjnie w Trzech Króli święciWięcej oŚWIĘTO TRZECH KRÓLI[…]

Visit Us On Facebook