Place zabaw

W ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego złożono do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” dwa wnioski na przyznanie pomocy przy utworzeniu placów zabaw w miejscowościach Sarnów oraz Oleksów.

Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dnia 18 sierpnia br. w siedzibie biura LGD Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” we współpracy z władzami gminy podpisała umowy o powierzeniu grantu na budowę placów zabaw . Wysokość grantu to 25000.00zł Oleksów, 25000.00zł Sarnów. Mamy nadzieję, że oddane we wrześniu place zabaw będą przyjaznym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do zabaw na wolnym powietrzu dla dzieci , młodzieży oraz rodziców. Stowarzyszenie będzie brało udział w kolejnych naborach wniosków LGD.

Danuta Błażyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *