Podsumowanie kadencji

Szanowni Państwo,

zbliża się czas wyborów samorządowych a tym samym czas podsumowań. Na wstępie chciałbym serdecznie Państwu podziękować, że wybraliście mnie dwa lata temu na wójta. Dzięki temu mam okazję pracować dla naszej małej ojczyzny w której się urodziłem, wychowałem i mieszkam. Chciałbym Państwu przedstawić to co udało się zrobić, rozpocząć podczas mojej krótkiej bo tylko dwuletniej kadencji. Zaprezentuję to w podziale na obszary życia społecznego które dotykają każdego mieszkańca naszej gminy. Większość przedstawionych inwestycji jest już zakończona. Tylko kilka z nich trwa a termin ich zakończenia to listopad tego roku.

 Infrastruktura drogowa

 • Przebudowa fragmentów ul. Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie wraz z remontem chodników. Wartość inwestycji 290 986,29 zł
 • Przebudowa odcinka drogi Sarnów – Zdunków. Wartość inwestycji 225 896,06 zł
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Boguszówka od drogi powiatowej w kierunku tzw. „Górek” . Wartość inwestycji 244 254,25 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 92 000,00 zł.
 • Przebudowa odcinka drogi Wysokie Koło „Powiśle” . Wartość inwestycji 182 929,83 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 58 000,00 zł.
 • Przebudowa odcinka drogi w Marianowie. Wartość inwestycji 226 672,84 zł
 • Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2. Wartość inwestycji 211 607,59 zł w tym pozyskano dotację 100 000,00 zł
 • Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki). Wartość inwestycji 386 570,59 zł
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Bachańska -granica gminy Gniewoszów. Wartość inwestycji 185 232,62 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 130 558,00 zł
 • Inwestycje prowadzone z Powiatem Kozienickim
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1744W Regów Stary-Markowola. Wartość inwestycji 229 612,21 zł w tym udział gminy to 100 000,00 zł
 • Chodnik w miejscowości Borek przy drodze powiatowej nr 1737W. Wartość inwestycji 169 125,07 zł w tym udział gminy to 90 000,00 zł.
 • Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1738W z drogą wojewódzką nr 738 w Regowie Nowym. Wartość inwestycji 535 038,48 zł w tym udział gminy to 100 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • utwardzenie miejsc postojowych i dróg wewnętrznych dla obsługi pacjentów S.P.Z.O.Z. w Gniewoszowie. Wartość inwestycji 89 799,96 zł.
 • pozyskanie nowego lekarza
 • partycypacja w kosztach remontu ośrodka zdrowia

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 195/2 w Wysokim Kole. Inwestycja wykonana przez O.S.P. Wysokie Koło i Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 199 260,00 zł w 100% sfinansowana ze środków unijnych.
 • Budowa placów zabaw w Oleksowie i Sarnowie wykonana przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów i Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 50 000,00 zł w 100% sfinansowana ze środków unijnych.
 • Budowa placów zabaw w Borku i Regowie Starym, budowa siłowni zewnętrznych w Gniewoszowie i Borku, budowa altan wypoczynkowych w Gniewoszowie i Zwoli. Zadanie wykonane przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów i Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 145 000,00 zł w 100% sfinansowana ze środków unijnych.
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Wysokim Kole wykonana przez Gminę Gniewoszów i sołectwo Wysokie koło. Wartość inwestycji 22 000,00 w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.
 • Budowa otwartej strefy aktywności w Wysokim Kole wykonana. Wartość inwestycji 50 000,00 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 25 000,00 zł.

Edukacja

 • Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie” -wymiana okien i drzwi – kwota inwestycji 66 000,00 w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 66 000,00
 • Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie – kwota inwestycji 126 450,70
 • Remont korytarzy, sal , toalet w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. Kwota inwestycji 150 423,80
 • Remont korytarzy, boksów, szatni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gniewoszowie. Kwota inwestycji 96 518,26

Kultura i turystyka

Wydarzenia, które udało się zrealizować a niektóre z nich wpisały się w kalendarz imprez cyklicznych.

 • Utworzenie I trasy rowerowej w naszej gminie „Śladami rodzin Skłodowskich i Boguskich”
 • Wigilia gminna
 • Gminny konkurs fotograficzny
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz spartakiada sołectw
 • Dzień kobiet
 • Kiermasz Wielkanocny
 • Gminne forum przedsiębiorczości
 • Organizacja różnorodnych warsztatów dla dorosłych i dzieci
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, Stowarzyszenie „NASZ BOREK”, Stowarzyszenie „Miłośników Przeszłości Gniewosz”
 • Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki i Innowacyjności w ramach której odbywają się w poszczególnych miejscowościach dla seniorów warsztaty komputerowe, kulinarne oraz artystyczne

Infrastruktura komunalna

 • Prace remontowe w budynku remizy w Markowoli. Zadanie wykonane przez Gminę Gniewoszów i mieszkańców wsi Markowola. Wartość inwestycji 18 173,04 zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Regów Stary (tzw. Kolonia Regów) Zadanie wykonane przez Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 13 000,00 zł
 • Przebudowa dojścia i schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie. Wartość inwestycji 34 637,44 zł
 • Prace remontowo-budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Wartość inwestycji 24 307 ,63 zł
 • Termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Regowie Starym. Wartość inwestycji 20 200,00 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 13 200,00 zł
 • Remont wnętrza budynku Urzędu Gminy Gniewoszów. Wartość inwestycji 14 514,00 zł
 • Montaż ławek i koszy w Gniewoszowie. Zadanie wykonała Gmina Gniewoszów i sołectwo wsi Gniewoszów. Wartość inwestycji 22 000,00 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł.
 • Budowa targowiska w Gniewoszowie. Wartość inwestycji 1 399 000,00zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 904 000,00 zł.

Bezpieczeństwo

 • Dokończenie termomodernizacji budynku remizy O.S.P. w Wysokim Kole. Zadanie wykonane przez Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 20 783,50 zł sfinansowana w 100% ze środków zewnętrznych.
 • Zmiana pokrycia dachowego na dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole. Zadanie wykonane przez Gminę Gniewoszów. Wartość inwestycji 32 000,00 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 23 742,00 zł
 • Odbędzie się remont strażnicy OSP Sarnów. Kwota inwestycji 35 000 zł w tym pozyskano dofinansowanie na kwotę 25 000 zł.
 • Pozyskanie środków z zewnątrz na wyposażenie jednostek OSP w kwocie 48 000,00 zł
 • Trwa budowa strażnicy OSP Gniewoszów. Wartość inwestycji 1 000 000,00 zł

Pozostałe działania na rzecz mieszkańców gminy

Nasza gmina przystąpiła do rządowego programu pomocy żywnościowej POPŻ, który realizujemy od listopada 2016 roku. Dotychczas wydaliśmy 63333 kg  o wartości 301 681,68 zł. Zadanie w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Ogólnie przez dwa lata do budżetu gminy pozyskano środków z zewnątrz na kwotę 1 920 543,50 zł przy nakładach inwestycyjnych 5 264 900,00 zł. Daje to bardzo dobry 36% udział środków z zewnątrz w realizacji budżetu naszej gminy.

Przy właściwym zarządzaniu i dzieleniu środków, można mimo niewielkiego budżetu zrobić dużo. To właśnie pokazuje podsumowanie mojej dwuletniej kadencji. Pozyskanie środków z zewnątrz poprzez stowarzyszenia pozwoliło na oszczędności w budżecie gminy, które zostały przeznaczone na remonty w szkołach. Dalszą perspektywę rozwoju naszej gminy będę również opierał na skutecznym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków spoza budżetu gminy. Główne założenia na przyszłość to budowa dróg lokalnych, modernizacja oświetlenia w gminie na energooszczędne, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dalsze inwestowanie w edukację i ochronę zdrowia.

Marcin Gac

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *