Aktualności

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 – 22 lutego Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem. Uroczystość obchodzona jest dopiero po raz trzeci i choć jest świętem narodowym, zasadniczo nie różni się niczym od dnia powszedniego. By zagościło na stałe w świadomości społeczeństwa, zrodził się pomysł, by je uczcić, wywieszając biało-czerwoną flagę. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłośćWięcej oWywieś flagę w Święto Chrztu Polski[…]

Visit Us On Facebook