Aktualności

Wiosna w Gminie Gniewoszów

Wiosna w Gminie Gniewoszów

Tu wszędzie Polska – Tadeusz Kubiak Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie Biały Orzeł na sztandarze. Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga wiedzie w zboże, gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, tu się rodziła twoja matka. DziadWięcej oWiosna w Gminie Gniewoszów[…]

Visit Us On Facebook