Jubileusz LGD „Puszcza Kozienicka”

8 stycznia br. w Garbatce Zbyczyn na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Siedlisko Gnysiówka odbyła się konferencja podsumowująca 10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” . Konferencję poprowadziła Irena Bielawska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania oraz Teresa Fryszkiewicz Wiceprezes Zarządu LGD jednocześnie Wójt Gminy Garbatka Letnisko.

10 lat Lokalnej Grupy Działania to ogrom pracy i imponujące wyniki, były więc gratulacje, podziękowania, medale i listy gratulacyjne, uśmiechy, ale i łzy wzruszeń. Podziękowania za współpracę w realizacji projektów, otrzymali wójtowie wszystkich gmin, burmistrz Kozienic oraz starosta powiatowy, których samorządy są członkami LGD.

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka” współpracuje od początku swojej działalności . Dzięki wyrozumiałości oraz pomocy Ireny Bielawskiej, a także dzięki cierpliwości i zaangażowaniu pracowników biura udało nam się zrealizować szereg projektów i uzyskać dofinansowanie.

Podczas uroczystej gali podziękowaliśmy serdecznie Pani Prezes Irenie Bielawskiej za współpracę, pogratulowaliśmy wspaniałych osiągnięć oraz wręczyliśmy pamiątkowe upominki.

W czasie jubileuszowej konferencji wręczono nagrody laureatom IV edycji konkursu Regionalny Znak Jakości, który odbywa się w dwu kategoriach. W kategorii produkt materialny nagrodę otrzymał Józef Kondeja z Kozienic zaś wyróżnienie Paweł Wieczorek z Borku, nagrodę w kategorii produkt – usługa otrzymał Ryszard Szewczyk z Mieściska.

Za całokształt 10 letniej pracy na rzecz społeczności Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”.

Na tak zacnej uroczystości nie mogło zbraknąć wspaniałego tortu, a zwieńczeniem wieczoru i ucztą duchową był niezwykły występ trzech tenorów.

Danuta Błażyńska