Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej celem jest rozpowszechnianie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Również w tym roku honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką zainaugurował czytanie „Balladyny” w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

W sobotnie popołudnie 5 września, mieszkańcy naszej Gminy po raz 5 spotkali się , aby odczytać sceny „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Organizatorzy w tym roku zaprosili nas do Klubu Senior +, gdzie w przepięknie przygotowanej inscenizacji mogliśmy podziwiać występy uczniów ZSP Gniewoszów i PSP Wysokie Koło oraz zaproszonych gości.

Serdeczne podziękowania składamy pani Pauli Stępień i Edycie Dajek za zorganizowanie spotkania oraz wykonawcom , którzy swym występem dostarczyli nam niezwykłych wrażeń.