Podsumowanie działalności Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” w roku 2018

Rok 2018 był rokiem ogromnych wyzwań i dużej ilości zrealizowanych projektów na rzecz społeczeństwa naszej gminy.

Był to rok dla Zarządu Stowarzyszenia przełomowy. Nigdy wcześniej nie podejmowaliśmy się realizowania tak dużych projektów, ale z ogromną satysfakcją pragniemy stwierdzić, że wszystkie udało nam się zrealizować.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER i 03 lipca 2018 udało nam się podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Całość inwestycji wynosiła 130.579,67zł i została już w całości zrealizowana. W ramach powyższej umowy postawiono dwie altany w miejscowościach Gniewoszów i Zwola, dwa place zabaw dla dzieci w miejscowościach Borek i Regów Stary oraz dwie siłownie zewnętrzne w miejscowościach Gniewoszów i Borek. Inwestycje udało nam się zrealizować dzięki współpracy z Urzędem Gminy Gniewoszów oraz Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Puławach.

Również w 2018 dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka” udało nam się podpisać dwie umowy o powierzenie grantów w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Granty mogły być zrealizowane dzięki wsparciu ze strony Wójta Gminy oraz Urzędu Gminy Gniewoszów.

Pierwszy z grantów umożliwił realizacje warsztatów tematycznych dla mieszkańców gminy Gniewoszów. Były to warsztaty wikliniarskie, ceramiczne, mydlarskie oraz decoupage.

Dzięki drugiemu grantowi ukazała się pierwsza publikacja dotycząca Gminy Gniewoszów „Gmina Gniewoszów – historia i współczesność” w wydaniu albumowym oraz jako informator wraz z zaktualizowaną mapką gminy – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie brało czynny udział w organizowanych przez wójta gminy, samorząd gminny, placówki oświatowe imprezach i uroczystościach takich jak: WOŚP, rodzinny rajd rowerowy, wigilia gminna, dożynki powiatowe, Dzień Kobiet, uroczystości patriotyczne.

Dzięki zaangażowaniu wielu członków stowarzyszenia podejmujemy i inicjujemy działania na rzecz aktywnych form wypoczynku oraz wspieramy działalność kulturalno-oświatową poprzez organizowanie:

  • warsztatów fotograficznych,
  • zajęć sportowych dla dzieci projekt „Piłką w nudę” (już 3 i 4 edycja),
  • wyjazdów do teatru,
  • spływów kajakowych( w sierpniu odbył się kolejny II już spływ Wisłą z Borku do Kępeczek),
  • imprez sportowych dla dzieci ( olimpiada w Wysokim Kole).

Pierwszy raz podjęliśmy się również, zorganizowania zbiórki publicznej na rzecz pomocy dla małego mieszkańca naszej społeczności Wojtusia Stępnia. W dniu 17 czerwca 2018r zorganizowaliśmy festyn charytatywny i odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zaangażowało się w niego mnóstwo osób i instytucji, dzięki którym udało nam się zebrać 39.974,35 zł. Całość zebranych środków została przeznaczona na zakup komórek macierzystych dla Wojtka. Aktualnie przyjął on już 4 dawki komórek, a koszt jednej dawki to 8.000,00 zł.

Podsumowując był to rok wielu wyzwań i ogromnej pracy wielu osób, ale efekty które są widoczne motywują i zachęcają do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Zarząd Stowarzyszenia

„Lepsza Gmina Gniewoszów”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *