Pomoc i wsparcie dla Wojtka

Zwracamy się do Państwa z serdeczną i ogromną prośbą o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, ochronę zdrowia dla Wojtka.

Wojtuś urodził się w 29 tygodniu ciąży jako bliźniak drugi. Od samego początku swojego życia boryka się z wieloma przeciwnościami. Jego najwięksi wrogowie to:
– wylewy III/IV stopnia
– martwicze zapalenie jelit
– astygmatyzm
– niedosłuch obustronny
– padaczka
– mózgowe porażenie dziecięce- postać spastyczna czterokończynowa.

Wszystkie te problemy wiążą się z kompleksową,wieloletnią i kosztowna rehabilitacją. Wojtuś jest pod opieką wielu lekarzy specjalistów, m.in. neurolog, chirurg, okulista, gastrolog, fizjoterapeuta, kardiolog.
Obecnie Wojtuś został zakwalifikowany do eksperymentalnego leczenia jakim jest zastosowanie komórek macierzystych ze sznura pępowinowego od niespokrewnionego dawcy. Zasada terapii opiera się na wielokrotnych iniekcjach dożylnych lub dokanałowych powtarzanych systematycznie aż do podania określonej liczby komórek macierzystych przypadających na kg ciężaru ciała pacjenta. W przypadku Wojtaka jedna dawka to 10 mln komórek.

Ta choroba wiąże się z bardzo dużymi kosztami, gdyż wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Serdecznie prosimy wspomóżcie dobrowolną kwotą darowizny.

Wszelkie darowizny prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów z siedzibą 26-920 Gniewoszów ul. Konopnickiej 19

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach PL 87 8736 0006 2006 3204 0126 0003

z dopiskiem: Pomóżmy Wojtusiowi.

Zgoda MSWiA nr 2018/1766/OR