Podsumowanie akcji “Pomóżmy Wojtusiowi”

W czerwcu minie rok od czasu kiedy Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” zorganizowało zbiórkę „Pomóżmy Wojtusiowi” . Dzięki Wam udało się zebrać 39.974,35 zł. Zbiórka została oficjancie już zakończona i rozdysponowana. Zebrane środki umożliwiły sfinansowanie zakupu pięciu dawek komórek macierzystych dla Wojtusia. Terapia prowadzona była w CRH Żagiel Med Sp z o.o. S. J. w Lublinie.

Zakup jednej dawki to koszt  ok 8.000,00 zł a ogólny koszt terapii komórkowej wyniósł 39.300,00 zł, za pozostałe środki sfinansowano zakup materiałów rehabilitacyjnych, wałków i aplikatorów dla Wojtka.

Pierwsza dawka podana była do krwi obwodowej. Kolejne cztery dawki dokonywano w rdzeń kręgosłupa. Przed podaniem komórek macierzystych Wojtek nie trzymał stabilnie głowy, bardzo mało uaktywniał ręce i nogi. Nie skupiał wzroku. Już po pierwszej dawce zaczął śmiać się „w głos”! Jego oczy zaczęły obserwować przedmioty oraz osoby z nim przebywające i pracujące! Obserwacja zwiększyła się z jednosekundowych skupień nad przedmiotem bądź światłem na dłuższe zainteresowanie. Słuch Wojtusia poprawił się w stopniu znacznym. Obecnie nie korzysta z aparatów słuchowych. Są one mu zbędne. Sam potrafi odróżniać dźwięki. Wśród szmerów odróżnia głos osoby do niego mówiącej. Bardzo aktywnie okazuje emocje  -radość, smutek, ból, strach. Stał się bardzo komunikatywnym dzieckiem. Na zajęciach z logopedą świetnie sobie radzi, intensywnie ćwiczy na komunikatorze dwupolowym.  Bardzo lubi stać w pionizatorach, co przed podaniem komórek było nie lada wyzwaniem. Coraz stabilniej trzyma głowę, bardzo uaktywniły się nogi i ręce. Potrafi przybrać pozycje czworaczą i przekręcać się wokół własnej osi. Posadzony w kamizelce usztywniającej kręgosłup usiedzi dłuższą chwilę. Wojtuś miał także bardzo liczne napady padaczkowe. Obecnie jest beznapadowy, co również wiążemy z komórkami macierzystymi. Poza tym jest ciągle rehabilitowany w domu. Wyjeżdża także na turnusy rehabilitacyjne, w większości prywatne.

Nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych efektów terapii!

Okazało się że możliwe jest jeszcze jedno podanie pięciu dawek komórek. Może to nastąpić  po pół roku od podania ostatniej dawki. Daje to Wojtkowi jeszcze większe szanse na poprawę sprawności i samodzielności. Mamy ogromna nadzieję, ze razem uda się pozyskać środki na sfinansowanie zakupu kolejnych pięciu dawek.

Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli akcję, bo bez Waszej pomocy nie osiągnęli byśmy takich efektów!