Spotkanie Amatorskiego Klubu Fotograficznego

“Światłoczuli” to nazwa Amatorskiego Klubu Fotograficznego (AKF), który został utworzony przy naszym Stowarzyszeniu.

Celem działalności Klubu jest:

– popularyzacja fotografowania

– pogłębianie wiedzy na temat techniki i sztuki fotograficznej

– promocja działalności Stowarzyszenia oraz Gminy Gniewoszów.

Do osiągnięcia założonych celów AKF:

 – współpracuje ze stowarzyszeniami fotograficznymi, klubami i kołami o podobnych celach i zadaniach,

– organizuje zebrania, dyskusje, kursy i warsztaty szkoleniowe, konkursy, wystawy, pokazy prac, plenery, spotkania autorskie,

-wydaje komunikaty, podejmuje lub bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie kultury przy pomocy fotografii,

– rozwija wśród swoich Członków zainteresowania i działania w dziedzinie fotografii artystycznej, pogłębia zainteresowania sztuką, architekturą, malarstwem, pięknem przyrody, krajobrazu i folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Gminy Gniewoszów i powiatu kozienickiego.

Członkiem Klubu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat,

2. pragnie czynnie uczestniczyć w działalności ruchu fotograficznego,

3. uznaje cele i zadania AKF,

4. złoży podpisaną deklarację i decyzją Zarządu AKF zostanie przyjęta w poczet Członków

Członkowie AKF nie muszą być członkami Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów.

AKF opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków. 

Chcielibyśmy spotykać się – w miarę możliwości –  co najmniej raz w miesiącu, przyjęliśmy że będzie to pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina wg ustaleń o czym będziemy zawsze informować. Najbliższe spotkanie Światłoczułych odbędzie się w poniedziałek 7 października o godz. 18 w Bibliotece Gminnej w Gniewoszowie.

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć, podzielić się swymi doświadczeniami, pokazać ulubione zdjęcia – gorąco zapraszamy!