UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY W BORKU

W czwartek 24 czerwca w Borku odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Jest to już kolejny projekt sfinansowany ze srodków LGD „Puszcza Kozienicka”, a którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów. Przybyłych na tę uroczystość gości przywitał wójt gminy Gniewoszów Marcin Gac. Podziękował on za okazane wsparcie finansowe Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka”. Następnie głos zabrała również Irena Bielawska Prezes LGD, mówiąc o roli funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Natomiast Danuta Błażyńska Prezes naszego stowarzyszenia opowiedziała zebranym o projekcie i podziękowała LGD za pomoc i owocną współpracę. Po części oficjalnej, zaproszono uczestników do obejrzenia tego niesamowitego projektu, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku przygotowały przepyszny poczęstunek. Udział w konkursach „Dokończ przysłowie polskie”,jak również w zmaganiach sportowych oraz w zawodach w paintballu brali chętnie udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Uroczystość minęła w miłej atmosferze, a na twarzach mieszkańców było widać niekrytą dumę i zadowolenie z nowego obiektu. Wyposażona świetlica daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w towarzystwie osób o zbliżonych doświadczeniach życiowych, przedstawiania swoich zainteresowań i zdolności, dzielenia się własnymi pasjami oraz zaszczepianie tychże w młodych pokoleniach. Niezmiernie się cieszymy, iż dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób udało się nam pozyskać dofinansowanie i przywrócić „życie” byłej szkole.

fot. Stanisław Błażyński