Uroczystości patriotyczne w Oleksowie

W roku 2020 minie 190 lat od wybuchu Powstania Listopadowego, a 9 sierpnia 2020 r minęło 189 lat od Bitwy pod Gniewoszowem. Podobnie, jak w latach ubiegłych w uroczystości patriotyczno-religijnej wzięło udział Stowarzyszenie „ Lepsza Gmina Gniewoszów”, aby wspólnie oddać hołd poległym powstańcom.

O godzinie 15.00 w Kościele pw Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz poległych żołnierzy, celebrowana przez ks kan Władysława Sarwę . Rys historyczny z tamtych wydarzeń przedstawiły prowadzące tą piękną uroczystość Monika Szewczyk-Wiraszka i Danuta Błażyńska.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny na czele z żołnierzami 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz księdzem proboszczem tutejszej parafii Kazimierzem Bąbką , gdzie nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Gaca. W swoim przemówieniu podkreślił heroizm powstańców, którzy choć ponieśli militarną klęskę, to wzorowo wypełnili zadanie wierności Bogu i Ojczyźnie. Ich czyn na zawsze pozostanie w pamięci narodowej jako najwyższy wyraz patriotyzmu i umiłowania wolności, za którą tak wielu złożyło najwyższą ofiarę – swoje życie.

Głos zabrał również Andrzej Abramczyk fundator nagrobka pomnika mjr Bolesława Krakowiaka ps „Bilof” – dowódcy oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich i AK z terenu Powiatu Kozienickiego spoczywającego na tutejszym cmentarzu.

Kolejnym punktem było złożenie wieńców przez poszczególne, licznie przybyłe delegacje.

Jako pierwszy w imieniu całej gminnej społeczności wieniec złożył Marcin Gac Wójt Gminy w Gniewoszowie. Wiązankę złożyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”, dla którego ważne jest kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, poznawanie prawdy historycznej oraz zachęcanie młodego pokolenia do szerzenia patriotyzmu. Czyny przodków dostarczają wzorców postępowań. W ten sposób następuje przekazanie wartości, wiary, kultury, wiedzy i tradycji między pokoleniami. Znajdujące się na naszym terenie cmentarze i pomniki, powinny być miejscami, przy których zatrzymamy się na chwilę i powtórzymy słowa „nigdy więcej”.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy udali się na przepyszny lokalny poczęstunek, przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku i Stowarzyszenia „Sieciech”.

Monika Arażna