Warsztat Refleksyjny

Dnia 22 stycznia członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” uczestniczyli w Warsztacie Refleksyjnym dotyczącym monitoringu i ewaluacji strategii lokalnego działania kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Warsztat poprowadziła Irena Bielawska – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2019 roku, (m. in. nabory wniosków, działania promocyjne, warsztaty szkoleniowe). W toku dyskusji dokonano analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.

Dziękując za wsparcie i wszelką pomoc jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć oraz ogromu pracy jaką włożyli pracownicy biura.

Danuta Błażyńska