Zdobyliśmy dofinansowanie!

Dzięki współpracy z Marcinem Gacem Wójtem Gminy Gniewoszów oraz Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka”, w czerwcu br. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożyło wniosek pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku”.

W lipcu br. wniosek przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrany do realizacji.

W grudniu 2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Dnia 10.12.2019 r. podpisaliśmy umowę na przyznanie pomocy w kwocie 87 295,00 zł w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na operację pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku”.