Aktualności

Serce na nakrętki „Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów”!!!

Serce na nakrętki „Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów”!!!

Drugie serce na nakrętki promujące segregację odpadów oraz będące pomocną dłonią dla potrzebujących jest już w naszej gminie ! Kolejny czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął w gminie Gniewoszów. Inicjatywa była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy w ten sposób chcą pomóc w akcjach charytatywnych najbardziej potrzebującym. Przedsięwzięcie wpisuje się również w działania proekologiczne, które na co dzień możemy realizować w gospodarstwie domowym. W chwiliWięcej oSerce na nakrętki „Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów”!!![…]

Wiosna w Gminie Gniewoszów

Wiosna w Gminie Gniewoszów

Tu wszędzie Polska – Tadeusz Kubiak Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie Biały Orzeł na sztandarze. Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga wiedzie w zboże, gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, tu się rodziła twoja matka. DziadWięcej oWiosna w Gminie Gniewoszów[…]

WALCZYMY O LEPSZE JUTRO DLA WIESIA

WALCZYMY O LEPSZE JUTRO DLA WIESIA

Walczymy o lepsze jutro dla Wiesia, który sam dzielnie walczy o to każdego dnia. Za Nim ciężkie chwile, chwile walki o życie. Wypadek w pracy z wysokości, długie tygodnie pobytu na OIT, walka o każdy oddech… Dziś Wiesio jest w domu, gdzie dzielnie wspiera Go rodzina. Potrzebuje jeszcze respiratora, odsysania i zapewnienia wielu, wielu potrzeb w czynnościach życia codziennego. Ale bardzo potrzebuje też Was. To dzięki rehabilitacji Wiesio poczynił wieleWięcej oWALCZYMY O LEPSZE JUTRO DLA WIESIA[…]

78 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

78 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Powstanie skierowane było przeciwko oddziałom niemieckim, które likwidowały getto. Do walki stanęli wojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Dysproporcja sił była bardzo duża. Przeciwko Niemcom walczyło około tysiąca Żydów, głównie młodych osób. Natomiast Niemcy dysponowali ponad 2 tysiącami żołnierzy. Przeciwko powstańcom użyto pojazdów opancerzonych oraz artylerii. Podczas walk Niemcy zrównali getto z ziemią. Najbardziej zaciekłeWięcej o78 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim[…]

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 – 22 lutego Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem. Uroczystość obchodzona jest dopiero po raz trzeci i choć jest świętem narodowym, zasadniczo nie różni się niczym od dnia powszedniego. By zagościło na stałe w świadomości społeczeństwa, zrodził się pomysł, by je uczcić, wywieszając biało-czerwoną flagę. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłośćWięcej oWywieś flagę w Święto Chrztu Polski[…]

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – dzień w którym nasze myśli kierujemy ku wszystkim Ofiarom zamordowanym przez NKWD na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. 81 lat temu – 5 marca 1940 roku najwyższe władze ZSRR, z Józefem StalinemWięcej oDzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej[…]

Visit Us On Facebook