I Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej w Gniewoszowie.

W słoneczną pogodę dnia 13.09.2020 r na targowisku przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie odbył się I Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej pod nazwą: „Smaki Ziemi Kozienickiej”. Do naszej miejscowości przybyło 14 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kozienickiego oraz mnóstwo gości. Organizatorami tego wydarzenia był Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” oraz współorganizatorzy z gmin Kozienice, Głowaczów, Garbatka Letnisko, Sieciechów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew oraz Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”.

O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne otwarcie, po przemówieniach, przedstawicielki KGW przedstawiły swoją działalność. Kolejnym punktem w programie była prezentacja stoisk i degustacja przez komisję zgłoszonych do konkursu potraw regionalnych – pierogów i chleba domowego z okrasą. Występy artystyczne rozpoczęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole tańcem „Zasiali górale…”Następnie pięknie zaprezentowały się Panie z Zespołu „Słowiczanki”, po czym odbył się konkurs artystyczny uczestników Przeglądu. Największą ciekawość wzbudził pokaz mody pn. „Moda w domu i zagrodzie” w wykonaniu przedstawicielek Kół. Po występie zespołu KGW z Sierskowoli „Jeszcze nam się chce”, nastąpiło podsumowanie przeglądu oraz ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień .

Było to pierwsze wspólne spotkanie Kół z naszego powiatu, które stało się okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć, wymiany doświadczeń i wspaniałej zabawy. Niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach zrobił ogrom pracy, który włożyli członkowie Kół w wystrój stoiska oraz przygotowanie tak wielu przepysznych potraw oraz przygotowanie części artystycznej. Przedstawicielki z niezwykłą determinacją i zaangażowaniem, pomimo wielu obowiązków domowych i zawodowych zaprezentowały swoje umiejętności. Degustacja potraw, rozmowy, tańce, śpiewy, miła atmosfera, towarzyszyły uczestnikom imprezy, która była niezwykle widowiskowa i przyciągnęła mnóstwo publiczności.

Nasze stowarzyszenie w czasie I Powiatowego Przeglądu KGW Ziemi Kozienickiej, w dalszym ciągu promowało wydaną publikację, „Gmina Gniewoszów historia i współczesność” oraz przygotowało dekorację sceny.